Thủ tục vận hành thử nghiệm công trình xử lý môi trường

GREEN INNO là đơn vị tư vấn môi trường UY TÍN - NHANH CHÓNG - GIÁ TỐT

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN

gỬI YÊU CẦU

Thủ tục vận hành thử nghiệm công trình xử lý môi trường

Căn cứ vào pháp lý mới nhất 2022, kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường bao gồm những thử tục nào? 

Căn cứ pháp lý mới nhất năm 2022

 • Luật BVMT 2020
 • Nghị định 08/2022/NĐ-CP
 • Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Đối tượng cần vận hành thử nghiệm 2022

Dựa theo Điều 46 của Luật BVMT 2020 có quy định các công trình BVMT phải vận hành thử nghiệm, cụ thể:

 • Công trình, thiết bị xử lý nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại.
 • Các dự án sau khi hoàn thành công trình BVMT và cấp GPMT thì phải vận hành thử nghiệm đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án đầu tư hoặc cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập để đánh giá tính hiệu quả, đáp ứng quy chuẩn kỹ
  thuật.

Các công trình miễn VHTN công trình xử lý chất thải (quy định tại Khoản 1 Khoản 2 Điều 31 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP):

 • Dự án khai thác khoáng sản có hồ lắng
 • Hồ sự cố của HTXLNT
 • Hệ thống thoát bụi, khí thải (áp dụng với dự án không yêu cầu có hệ thống xử lý khí thải như kiểm soát khí thải lò hơi dùng khí gas, dầu DO, hệ thống XLKT lò hỏa táng)
 • Công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ quy định tại khoản 3 Điều 53 của Luật BVMT
 • Hệ thống xử lý nước làm mát có sử dụng Clo, hóa chất khử trùng
 • Công trình xử lý chất thải của dự án mở rộng, nâng công suất nhưng không có thay đổi so với GPMT đã cấp
 • Công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành
 • Công trình xử lý chất thải của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp
  khi đề nghị cấp lại GPMT trong trường hợp không có thay đổi so với GPMT thành phần hoặc GPMT đã cấp trước đó 

Điều kiện vận hành thử nghiệm theo luật 2022

Dựa theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP) có quy định:
Đối với dự án không phải lập ĐTM nhưng có giấy phép môi trường và công trình xử lý chất thải (trừ công trình quy định tại Khoản 1 Điều 31 của Nghị định này) cần vận hành thử nghiệm đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ hoặc cho từng phân kỳ đầu tư dự án hoặc cho
hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập sau khi hoàn thành các nội dung dưới đây:

 • Xây dựng công trình xử lý theo GPMT, có hồ sơ hoàn thành công trình xử lý chất thải (biên bản bào giao nghiệm thu), quy trình vận hành đảm bảo yêu cầu BVMT
 • Phải hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động, liên tục để giám sát chất lượng xả thải sau hệ thống xử lý

Đối với dự án lập ĐTM và có GPMT, công trình xử lý chất thải (trừ công trình quy định tại Khoản 1 Điều 31) thì vận hành thử nghiệm đồng thời với quá trình vận hành toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư, hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập theo GPMT đã cấp

Đối với dự án quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật BVMT thì vận hành thử nghiệm sau khi được cấp GPMT (trừ trường hợp đã có GPMT thành phần)

Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Quy định chi tiết tại Khoản 6 Điều 31 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP
Dự án là khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN và dự án thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm với công suất lớn quy định tại Cột 3 Phụ lục II của Nghị định này phải vận hành từ 3 – 6 tháng

Dự án khác thì chủ dự án tự quyết định thời gian vận hành thử nghiệm nhưng không quá 6 tháng

Dự án cần gia hạn vận hành thử nghiệm thì phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do và thời gian gia hạn không quá 6 tháng

Kế hoạch vận hành thử nghiệm

 • Văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư: Mẫu 43 Phụ lục II thông tư 02/2022
 • Văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của cơ sở/sản xuất: Mẫu 09 Phụ lục VI Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Mọi thắc mắc, hướng dẫn Quý doanh nghiệp liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất

Gửi yêu cầu