Tư vấn môi trường là gì? Tại sao cần tới dịch vụ tư vấn môi trường?

GREEN INNO là đơn vị tư vấn môi trường UY TÍN - NHANH CHÓNG - GIÁ TỐT

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN

gỬI YÊU CẦU

Tư Vấn Môi Trường là gì? Tại sao lại cần tới dịch vụ tư vấn môi trường?

Năm 2022, hồ sơ pháp lý về môi trường có nhiều thay đổi, các doanh nghiệp lao đao, lo lắng. Nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện hồ sơ môi trường nên khi các cơ quan quản lý tiến hành kiểm tra lại bị xử phạt khá nặng.

Dịch vụ tư vấn môi trường ra đời, nhắm giúp các doanh nghiệp nắm vững các vấn đề liên quan, đến môi trường, và định hướng cho sự phát triển của công ty.

 

1. Hồ sơ môi trường đối với dự án chưa đi vào hoạt động

Dịch vụ tư vấn môi trường là những hoạt động chuyên làm việc về bên môi trường. Các công ty, nhà máy hay doanh nghiệp sẽ cần dịch vụ tư vấn môi trường để tránh gặp sự cố trong quá trình hoạt động sản xuất, gây ra tác hại ô nhiễm môi trường. 

Thực hiện hoàn thiện, quản lý chặt chẽ các hồ sơ môi trường cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, phải đáp ứng được tất cả các yếu tố từ hồ sơ pháp lý tới thực tế việc đo, kiểm tra, theo đúng quy phạm pháp luật ban hành nhằm hạn chế ô nghiễm môi trường, các tác nhân có nguy cơ gây ảnh hưởng tới môi trường hoạt động của đơn vị. Bằng kinh nghiệm, năng lực chuyên môi công ty tư vấn môi trường sẽ đồng hành giúp các doanh nghiệm thực hiện đúng các yêu cầu về hồ sơ môi trường

Ngoài ra việc Lập hồ sơ môi trường theo từng giai đoạn cụ thể sẽ giúp doanh nghiệp sớm đi vào kinh doanh ổn định. Các loại hồ sơ có vai trò thúc đẩy cơ sở, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bắt buộc với môi trường.

1. Hồ sơ môi trường đối với dự án chưa đi vào hoạt động

  • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường áp dụng với các dự án đầu tư Nhóm I (quy định tại Khoản 1 Điều 29 của Luật BVMT 2020).
  • Đánh giá tác động của môi trường áp dụng với các dự án dưới đây (quy định tại Điều 30 của Luật BVMT 2020).
  • Dự án đầu tư Nhóm I quy định tại Khoản 3 Điều 28 của Luật này.
  • Dự án đầu tư Nhóm II quy định tại điểm c, d, đ và e Khoản 4 Điều 28 của Luật này

2. Giấy phép bảo vệ môi trường áp dụng với các dự án (quy định tại Điều 39 của Luật BVMT 2020)

  • Dự án đầu tư Nhóm I, Nhóm II và Nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định trước khi đi vào vận hành chính thức.
  • Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

3. Đăng ký môi trường áp dụng với các dự án (quy định tại Điều 49 của Luật BVMT 2020)

  • Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.
  • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có GPMT.

4. Hồ sơ đối với dự án đã đi vào hoạt động

Nếu các cơ sở hoặc doanh nghiệp chưa tiến hành thực hiện một trong hai loại hồ sơ môi trường: Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường; sau khi đi vào hoạt động bắt buộc phải tiến hành thực hiện các loại hồ sơ dưới đây:

  • Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường: Báo cáo được chủ dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện định kỳ và nộp đến cơ quan phê duyệt trước ngày 05/01 hằng năm. Cơ quan tiếp nhận báo cáo gồm cơ quan cấp GPMT, Sở TNMT, UBND cấp huyện (Điều 66 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP)
  • Lập báo cáo quan trắc môi trường lao động: Doanh nghiệp thực hiện quan trắc (kiểm tra, đo đạc, phân tích các yếu tố nguy hại) ít nhất 1 năm/lần (quy định tại Điều 7 của Nghị định 39/2016/NĐ-CP)

*Lưu ý: Đối với các hồ sơ môi trường cũ như giấy phép xả thải vào nguồn nước, giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi, giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT, giấy phép xử lý CTNH, sổ chủ nguồn thải CTNH, giấy xác nhận đủ điều kiện.
BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xả khí thải công nghiệp,… sẽ được tích hợp thành GPMT duy nhất. Các loại giấy phép thành phần này được triển khai đồng thời với quá trình lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

Tại sao lại cần tới Công ty tư vấn môi trường?

– Là đơn vị thay mặt doanh nghiệp thực hiện các hồ sơ về môi trường

– Thực hiện các hồ sơ về môi trường theo đúng quy định, nhanh chóng đúng theo thời gian quy định pháp luật, đảm bảo tiến độ cho doanh nghiệp.

– Các hồ sơ được hướng dẫn chuyên nghiệp, giải đáp các yêu cầu pháp lý về môi trường, tiết kiệm thời gian

 

Bài viết

Có thể bạn quan tâm

Gửi yêu cầu