làm giấy phép môi trường

TẠI SAO DOANH NGHIỆP PHẢI CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG?

Luật BVMT 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2022) đã tích hợp 7 loại giấy phép môi trường thành phần (trong đó có giấy phép xả thải) thành 1 loại giấy phép gọi là Giấy phép môi trường. Theo đó, dự án đang hoạt động có giấy phép xả thải hết hạn thì không được gia hạn mà phải làm thủ tục xin cấp GPMT.

TOP 7 CÔNG TY TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG UY TÍN Ở HCM

Top 7 công ty tư vấn môi trường uy tín tại TPHCM 2023. Đây là những đơn vị chuyên tư vấn về xử lý môi trường, lập dự án và thiết kế thi công cho các công ty có nhu cầu về các vấn đề môi trường theo tiêu chuẩn của nhà nước.

Giấy phép môi trường cho bệnh viện

Đối với các dự án bệnh viện thì chủ đầu tư chỉ cần lập Giấy phép môi trường cho các trường hợp sau:
Trường hợp 1: dự án mới (Quy mô không thuộc các nhóm phải làm các loại hồ sơ ĐTM);
Trường hợp 2: dự án mới, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư thì phải thực hiện các loại hồ sơ như trường hợp 1;

Tư vấn môi trường là gì? Tại sao cần tới dịch vụ tư vấn môi trường?

Hồ sơ pháp lý về môi trường có nhiều thay đổi, dịch vụ tư vấn môi trường nhằm thực hiện hoàn thiện, quản lý chặt chẽ các hồ sơ môi trường cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, phải đáp ứng được tất cả các yếu tố từ hồ sơ pháp lý tới thực tế việc đo, kiểm tra, theo đúng quy phạm pháp luật ban hành nhằm hạn chế ô nghiễm môi trường,