TẠI SAO DOANH NGHIỆP PHẢI CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG?

TẠI SAO DOANH NGHIỆP PHẢI CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG?

Hiện nay, ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu tại Việt Nam. Vì thế những quy định, nghị định về môi trường được thay đổi, cập nhật liên tục để bảo đảm việc quản lý môi trường được chặt chẽ và tối ưu nhất. Một trong những loại hồ sơ được cập nhật, thay đổi đó là giấy phép môi trường.  

1. Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

(Khoản 8 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020)

Luật BVMT 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2022) đã tích hợp 7 loại giấy phép môi trường thành phần (trong đó có giấy phép xả thải) thành 1 loại giấy phép gọi là Giấy phép môi trường. Theo đó, dự án đang hoạt động có giấy phép xả thải hết hạn thì không được gia hạn mà phải làm thủ tục xin cấp GPMT.

2. Tại sao phải lập giấy phép môi trường?

Giấy phép môi trường là Hồ sơ môi trường bắt buộc đối với tất cả các cơ sở, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công trình xử lý chất thải (nước thải, không khí, chất thải rắn, chất thải y tế và CTNH,…) bởi vì:

  • Giấy phép môi trường là căn cứ cho việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các hoạt động bảo vệ môi trường.
  • Giấy phép môi trường thể hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ doanh nghiệp…
  • Giấy phép môi trường là biện pháp hữu hiệu để kiểm soát ô nhiễm môi trường từ hoạt động của nhà máy, cở sản xuất, dịch vụ,…
  • Giấy phép môi trường góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đồng thời đảm bảo vấn đề bảo vệ môi trường.
  • Giấy phép môi trường là loại giấy phép được đại diện, căn cứ đầy đủ cho doanh nghiệp….

3. Đối tượng phải có giấy phép môi trường

Các đối tượng sau đây phải có giấy phép môi trường:

 • Đối tượng 1: Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.
   • Nhóm I – Dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao;
   • Nhóm II – Dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường;
   • Nhóm III – Dự án đầu tư ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Các đối tượng trên mà thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

 • Đối tượng 2: Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như đối tượng 1.

(Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020)

Ngoài ra các dự án hết thời hạn xả nước thải vào nguồn, hoặc hết thời hạn cho các loại giấy tờ như:

 • Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;
 • Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu;
 • Giấy phép xử lý chất thải nguy hại;
 • Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;
 • Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi.

4. Thời hạn của giấy phép môi trường

Thời hạn của giấy phép môi trường được quy định như sau:

– 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;

– 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;

– 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020;

– Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là chủ dự án đầu tư, cơ sở).

(Khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020)

5. Chi phí cấp giấy phép môi trường bao nhiêu tiền?

Theo Điều 3, Thông tư 02 /2022//TT- BTC, phí thẩm định cấp giấy phép môi trường được quy định như sau:

 • Đối với các dự án đầu tư thuộc nhóm I: 50 triệu đồng/ giấy phép (trừ các dự án hoặc cơ sở quy định tại điểm 2, điểm 3)
 • Đối với dự án đầu tư thuộc nhóm II hoặc dự án nằm trên địa bàn có từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm ở vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý của UBND cấp tỉnh: 45 triệu đồng/giấy phép

6. Quy trình các bước xin giấy phép môi trường

Quy trình các bước xin GPMT được thực hiện như sau:

 • Nộp hồ sơ: Chủ đầu tư dự án gửi hồ sơ đề nghị cấp GPMT đến cơ quan có thẩm quyền. (Hồ sơ có thể trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc gửi bảng điện tử qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến).
 • Tiếp nhận, kiểm tra, xem xét hồ sơ: Cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra thông tin như tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT; tham vấn, lấy ý kiến của cơ qua có liên quan, kiểm tra thực tế thông tin của dự án đầu tư.
 • Thẩm định hồ sơ: Cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT thành lập hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra theo quy định.
 • Trả kết quả: Trong thời gian quy định, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp GPMT để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận GPMT.

7. Quy định về xử phạt

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP vào ngày 07.07.2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT). Theo đó, trong thời gian tới, giấy phép môi trường (GPMT) sẽ được triển khai mạnh mẽ. Vì vậy ngay từ bây giờ, các doanh nghiệp cần chủ động có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để dự án hoạt động ổn định. Dưới đây là các hình thức xử phạt. (Theo Điều 14, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP)

Theo Khoản 4 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về tước quyền sử dụng giấy phép môi trường:

 • Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường khi chủ dự án đầu tư, cơ sở thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến mức phải tước quyền sử dụng giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Theo Khoản 5 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định các trường hợp bị thu hồi giấy phép môi trường:

 • Giấy phép cấp không đúng thẩm quyền.
 • Giấy phép có nội dung trái quy định của pháp luật.

Giấy phép môi trường thường có nội dung rất chi tiết và đặc thù về các công trình xử lý nước thải cũng như trình tự thực hiện và các giấy tờ cần thiết khá nhiều. Nếu chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp không am hiểu rõ các quy định pháp lý về môi trường thì khó mà nắm bắt được để thực hiện cho đúng và đầy đủ. 

8. Tại sao cần Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là một loại giấy tờ phức tạp, nhiều hồ sơ, thủ tục, được quy định chặt chẽ bởi pháp luật.

Giấy phép môi trường có thể cấp cho từng hạng mục, giai đoạn phân kỳ của công trình. Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp sắp đi vào vận hành hoặc đang vận hành nhưng chưa có giấy phép do nhiều nguyên nhân như:

 • Khó khăn khi xác định quy trình thực hiện giấy phép môi trường cho dự án của mình;
 • Không đủ chuyên môn về môi trường nên không biết cách thức giải trình cho phù hợp;
 • Không đủ thời gian theo dõi xuyên suốt, kết nối và làm việc với cơ quan Nhà nước;
 • Trong quá trình thực hiện hồ sơ sẽ bị vướng dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện hồ sơ;

Vì vậy để có giấy phép môi trường nhanh nhất, tiết kiệm chi phí và thời gian nhất thì Quý Khách nên sử dụng dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường của Green Inno.

ĐÚNG LUẬT – RÚT NGẮN THỜI GIAN – TỐI ƯU CHI PHÍ

 • Green Inno sở hữu đội ngũ nhân viên, kĩ sư, thạc sĩ ngành môi trường với hơn 10 năm kinh nghiệm, có chuyên môn sâu, am hiểu sâu sắc về luật;
 • Khi khách hàng cung cấp tài liệu và trình bày về các vấn đề đang gặp phải, chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá và tư vấn đủ hồ sơ phù hợp cho doanh nghiệp;
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết hồ sơ;
 • Đại diện khách hàng theo dõi hồ sơ, thông báo kết quả hồ sơ;
 • Nhận giấy phép môi trường tại cơ quan có thẩm quyền giúp khách hàng.

Chúng tôi cam kết sẽ làm hài lòng mọi khách hàng, chúng tôi là giải pháp hữu hiệu cho Quý Khách hàng muốn xin Giấy phép môi trường nhanh chóng, trọn gói, tư vấn miễn phí và nhiều ưu đãi. Green Inno được sự tín nhiệm của rất nhiều khách hàng. Chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực, phấn đấu để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Cam kết mang đến cho khách hàng mức phí dịch vụ trọn gói cạnh tranh nhất, hạn chế tối đa các phát sinh không cần thiết, giúp khách hàng yên tâm trong suốt quá trình triển khai dự án và vận hành.

 

Bài viết mới nhất

Kiến thức

TẠI SAO DOANH NGHIỆP PHẢI CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *